Taat kepada Allah tidak melahirkan ketakutan, dan bermaksiat kepada Allah  tidak melahirkan ketenangan serta ketentraman